Flygmuseet F 21:s historik

Museibyggnaden utgörs av en barack från baracklägret som har flyttats och anslutits till den gamla underofficersmässen, båda byggnaderna är från 1940-talets början.

Flygmuseet F 21:s samlingar finns utställda i de båda byggnadernas markplan samt i fd. underofficersmässens nedre plan. Total utställningsyta inomhus är cirka 500 kvadratmeter. Utomhus är utställningsytan ca 3 000 kvadratmeter.

Museet invigdes, i sin nuvarande skepnad, med flygdagen Midnight Sun Air Show den 14 juni 2003.

Våren 2016 byggdes Lundbergshallen, den är på 540 kvadratmeter. Lördag 2016-06-11 ställde vi in våra 4 klenoder, Mustangen, Tunnan, Vampire och SK 60. Onsdag 2016-06-15 hölls invigningen av Lundbergshallen.

2017-03-01 flyttas framkroppen av S 18 från simulatorrummet till Lundbergshallen.

Flygsimulatorn har flyttats i sitt rum våren 2018 samt uppgraderats med bättre omvärldsbild.

Gör ett besök och upplev ett stycke svensk flyghistoria samt den trivsamma atmosfären som har lovordats av många besökare.

Flygmuseet F 21 ligger intill flygflottiljen, utanför militärt område, vilket ger möjlighet att besöka museet  utan föranmälan på dess öppettider.


Uppdaterad 2020-10-12 - KÖ