Organisation för föreningen Flygmuseet F 21

 

Ordförande/Sekreterare, utställning Bernt Häggbom Mobil 070-524 85 85
Vice ordf, fordon och utrustning Sven Sundgren Mobil 070-535 89 25
Kassör L O Gustafsson Mobil 073-055 45 06
Ledamot, flygplan Jan-Olov Johansson Mobil 070-398 95 52
Ledamot, helikopter Gunnar Vårell Mobil 070-605 86 98
Ledamot, uniformer, vapen, traditioner Allan Carlsson Mobil 070-312 72 66
Ledamot, marktele Stig Åberg Mobil 070-683 57 88
Ledamot Björn Karlsson Mobil 070-586 05 16
Ledamot K-G Andersson  
Ledamot från F 21 Tommy Henriksson  
Ledamot från Kamratföreningen F 21 Ulf Lindgren Mobil 072-516 42 71
Styrelsesuppleant Christer Lindgren Mobil 070-639 53 33
Styrelsesuppleant Krister Öhman Mobil 070-635 67 74

(Styrelsen uppdaterad efter årsmötet 2016-03-14)

Föreningen är en partipolitiskt och religiöst obunden allmännyttig ideell förening.

Föreningens syfte är att bedriva en verksamhet som med hög kvalité säkerställer utvecklingen och bevarandet
av det historiska arvet av Norrbottens flygflottiljs (F 21) verksamhet i Norrland. Föreningen har sitt säte i Luleå.

Föreningen bildades 2009-01-08 och har för närvarande (2015-03-30) 129 medlemmar.

Har Du intresse av att vara med i vår förening, läs då här!

 

Våra huvudorganisationer

Flygmuseet F 21 ingår i det statligt stödda museinätverket Sveriges militärhistoriska arv, SMHA.

Till SMHA

SMHA tillhör i sin tur Statens Försvarshistoriska Museer, SFHM.

Till SFHM hör också Flygvapenmuseum i Linköping samt Armémuseum i Stockholm.

Till SFHM

Uppdaterad 2017-01-26 - KÖ