På gång på Flygmuseet F 21

 

 

Lördag 2016-06-11 började vi "inreda" vår nya flygplanhall vid Flygmuseet F 21.

Först in var de fyra flygplan som ska husera där. Sedan kommer några bildutställningar och ett antal flygplanmotorer
samt annan utrustning. Arbetet med utställningarna pågår över vintern 2016-2017. Hallens yta är 540 kvadratmeter.

Välkommen att studera våra klenoder!

Så har då vår S 26 Mustang kommit till slutmålet

J 28 Vampire på väg in

Och S 29 Tunnan passerar tröskeln

Och vår SK 60 C har också kommit till slutstationen


Onsdag 2016-06-15 hölls invigningen av vår nya flygplanshall.
Den fick namnet Lundbergshallen efter Per Lundberg som tillsammans med sin fru Kerstin gjort
ett fantastiskt jobb vid restaureringen av S 26 Mustang och J 28 Vampire.

Gäster vid invigningen

Vår ordförande, Bernt "Tjalle" Häggbom, höjer glaset i en skål för den nya
flygplanhallen, Lundbergshallen

Kerstin och Per Lundberg. I bakgrunden Mustangen de jobbat med.


Den 9 mars 2017 pågår jobbet fortfarande med att inreda/komplettera Lundbergshallen.
SK 60 har fått en hel del instrument monterade som saknades tidigare samt andra kompletteringar.
Här ska ett antal modellflygplan hängas upp i en lina som monteras tvärs hallen.
Per Lundberg till vänster leder jobbet.

En rapport om vad Oldfirefighters vid F 21 hade för projekt 2015:

Snart är Räddningsbil 913 klar, återstår endast lite finjusteringar och då tar arbetet med vår Foam Crach Truck (FCT) vid. En bil som luftfartsverket placerade på F 21 för att klara av de civila krav som stod i Bestämmelser för civil luftfart (BCL).

Är det någon f.d. anställd eller värnpliktig som har bilder eller en rolig historia kring räddningsbilen så tar vi gärna emot dessa.

Texten lånad från deras hemsida.

Fler specialutställningar

Specialutställningen "Kalla Kriget" är nu på plats.

Vi har också för avsikt att skapa en utställning om kriget i Libyen där F 21-förband deltog med spaningsflyg FL 02.

Transportabel markradiobuss typ 9

Renoveringen av TMR 9 pågår sedan några år tillbaka.
Den är normalt inte tillgänglig för våra besökare.

Chaufförens plats

Mottagare till vänster, kortvågssändare och kraftpanel
i mitten samt långvågssändare till höger.

Renovering av Tmr-9 pågår

Läs mera om Tmr-9

 

Uppdaterad 2017-06-05 - KÖ