Specialutställning - Kalla Kriget

 

Kalla kriget var en period av skarpa motsättningar utan konventionellt krig , mellan
främst Sovjetunionen och USA, samt deras respektive allierade stater, från omkring
1946, då andra världskriget slutade, till omkring 1990.

Perioden dominerades från tidigt 1950-tal av så kallad terrorbalans och kapprustning
mellan de två stora blocken.


Uppdaterad 2022-04-17 - KÖ