Vädertjänst

Här kommer information om vår museiala vädertjänst att finnas snart

Det finns många moment i vädertjänsten innan denna situation.

Här finns en bildserie om Militär vädertjänst i Sverige under 1900-talet,
baserad på materiel som visas i museet. [Av Sivert Mässing]


Uppdaterad 2016-12-19 - KÖ