Vädertjänst

Flygvapnet drabbades i början av 1940-talet av ett stort antal flyghaverier, många av dessa haverier inträffade i samband med dåligt flygväder. En utredningen om vädertjänsten tillsattes. Den skulle bedrivas skyndsamt. Den torde ha varit väl förberedd för redan 10 maj 1943 kunde utredningen lämna sitt betänkande och förslag till den militära vädertjänstens organisation. Flygvapnet tar över och bygger upp den militära vädertjänsten från 1944. År 1945 utbildades 17 meteorologaspiranter på Krigsflygskolan.

Det finns många moment i vädertjänsten innan denna situation.

Här finns en bildserie om Militär vädertjänst i Sverige under 1900-talet,
baserad på materiel som visas i museet. [Av Sivert Mässing]

Bildtext kommer

 

 

 


Uppdaterad 2017-04-20 - KÖ