Böcker

 

På söndag morgon ringer telefonen...

Flygräddningen vid F 21 under 40 år.

Boken har haft en strykande åtgång men ännu finns några ex. kvar. Eventuellt kommer ett nytryck att ske.

200:-

Flygoperation Balchen.

Boken beskriver på 80 sidor en mindre känd verksamhet från andra världskriget då tio amerikanska flygplan av typen C-47 flög materiel och personal från F 21 till Nordnorge. Boken är i A5-format och är en samproduktion 1995 mellan svensk Flyghistorisk Förening och Norrbottens Flygflottilj.

Till "Flygoperation Balchen"

60:-

F 19 - en krönika är en bok i
A 4-format som på 208 sidor beskriver den svenska frivilligflottiljen F 19 verksamhet i norra Finland under vinterkriget 1939 – 1940.

Boken har halva sidan svensk text, andra halvan finsk och är skriven av en F 19-veteran, Greger Falk.

Till "Specialutställning F 19"

150:-

Gloster Gladiator & Hawker Hart in combat with Swedish voluntary Wing F 19, Finland 1940 är en nyutkommen bok på engelska som med många bilder och intervjuer beskriver den svenska  frivilligflottiljen F 19 verksamhet under finska vinterkriget 1939 – 1940.

Boken har 192 sidor och är i A 4-format.

Till "Specialutställning F 19"

250:-

F 21 - Nyckelflottilj i norr.

Detta är F 21:s senaste bok, utgiven 2003 i samband med flygflottiljens flygdag Midnight Sun Air Show den 14 juni. Boken har 585 sidor och formatet är A4.

Mycket innehållsrik!

100:-

Arbetsplats Cockpit.

Mina år som SAS-pilot. Del 1.
351 sidor.

Författare Roy Fröjdh

300:-

Armeflygets historia.

503 sidor.

300:-

Om Luftkriget.

Från luftballonger till systemflygplan av Marco Smedberg.

Hundratals unika dokumentär-fotografier från närmare 50 krigsarkiv världen över. Många foton är aldrig tidigare publicerade.

100:-

Flygvapnets SK 16.

Flyghistorisk revy.

 

100:-

Svenska flygare i strid.

Frivilligflottiljen F 19 i finska vinterkriget 1939-1940.

100:-

Flygvapnet 1926-1996

Från Dronten till Gripen

Flygvapnet 70 år den 1 juli 1996.
Dåvarande Chef för Flygvapnet Kent Harrskog har skrivit förordet.

100:-

Historien om Breguet B1.

1912-1915

100:-
Flygplankort 1987. 100:-
Flygets årsbok Flyg 85. 100:-

Lansen.

Saab 32 Lansen var det första svenskkonstruerade flygplan som bröt ljudvallen. Året var 1952 - fem år senare blev attack-versionen ryggraden i det svenska attackflyget. Lansen förekom både som attack-, jakt-, och spaningsplan och byggdes i 450 exemplar.

Författare Sven Stridsberg

100:-

Flyghistorisk revy

FFVS J 22.

100:-
Kungl. Norrbottens Flygbaskår 10:-

Flygvapnes årsbok 1997

Ikaros.

100:-

Uppdaterad 2021-02-26 - KÖ