Specialutställning - Flygoperation Balchen

I slutet av 1943 påbörjades utbildning av norska polistrupper i Sverige.

När tyskarna tvingades retirera i Nordfinland och Nordnorge under hösten 1944 var det dags att flygtransportera dessa polistrupper med vapen och ammunition samt sjukvårdsförband och sjukvårdsutrustning m.m. från Sverige till Kirkenes i Nordnorge. Så föddes "Operation Balchen". Dess högste chef blev den norskfödde amerikanske flygöversten Bernt Balchen.

Tio amerikanska militära transportflygplan fick tillstånd att flyga in i Sverige och därifrån verkställa flygtransporterna till Nordnorge.

På eftermiddagen den 30 december 1944 landade de tio "Douglas C-47"-flygplanen på Kallax.

Operationen kunde börja.

Hjälpen till Norge fortsatte till augusti 1945 och kom att omfatta flygtransporter från Kallax av över 1500 norrmän och över 1300 ton militär materiel och proviant.

Genom den amerikanska baseringen på Kallax kan man säga, att F 21 på så sätt blev det enda reguljära svenska förband som på svensk mark aktivt deltog i Andra Världskriget.

På engelska kallades operationen "Operation Where and when"

Flygmuseet F 21 säljer boken "Flygoperation Balchen". Till sidan Böcker

 

Operation Balchen En storskalig transport på Nordkalotten
C F 21 och Balchen

Chefen för F 21,
Överste von Porat (tv), här tillsammans med Chefen för den amerikanska flygstyrkan, Överste Bernt Balchen.

Flygrutter

Till fyra platser i Norge transporterades materiel och förnödenheter.

Summa transporterat:

- 1442 norrmän
- 112 personer - kirurger, andra läkare o sjuk-vårdare med utrustning
- 115 ton militär utrustning
- 240 ton proviant, medicin, sjukvårdsutr, kläder samt foder åt hästar och nötkreatur

Lastning av transportflygplanet Ilastning av norsk polistrupp på Kallax

Uppdaterad 2019-01-06 - KÖ