Lundbergshallen

 

 

Lördag 2016-06-11 började vi "inreda" vår nya flygplanhall vid Flygmuseet F 21.

Först in var de fyra flygplan som ska husera där. Sedan kommer några bildutställningar och ett antal flygplanmotorer
samt annan utrustning. Arbetet med utställningarna pågår kontinuerligt. Hallens yta är 540 kvadratmeter.

Välkommen att studera våra klenoder!

Så har då vår S 26 Mustang kommit till slutmålet

Och vår SK 60 C har också kommit till slutmålet

J 28 Vampire på väg in

Och S 29 Tunnan passerar tröskeln


Onsdag 2016-06-15 hölls invigningen av vår nya flygplanshall.
Den fick namnet Lundbergshallen efter Per Lundberg som tillsammans med sin fru Kerstin gjort
ett fantastiskt jobb vid restaureringen av S 26 Mustang och J 28 Vampire.

Gäster vid invigningen

Vår ordförande, Bernt "Tjalle" Häggbom, höjer glaset i en skål för den nya
flygplanhallen, Lundbergshallen

Kerstin och Per Lundberg. I bakgrunden Mustangen de jobbat med.


Den 9 mars 2017 pågår jobbet fortfarande med att inreda/komplettera Lundbergshallen.
SK 60 har fått en hel del instrument monterade som saknades tidigare samt andra kompletteringar.
Här ska ett antal modellflygplan hängas upp i en lina som monteras tvärs hallen.
Per Lundberg till vänster leder jobbet.


Från sommaren 2018

Mustangen servas

Uppskuren stjärnmotor STWC-3, till flygplanen J22, B17, B18A samt S18

Pelle och Kerstin färdigställer en flygförare


 

Nedanstående bilder av sponsorskyltar finns placerade i Lundbergshallen.

Dessa sponsorer har stöttat oss varierande antal år men utan dessa skulle
det vara svårt att få det att fungera musealt.

 

 

 

 

Uppdaterad 2019-07-20 - KÖ