Specialutställning - F 19

 

F 19

Finlands sak är vår

"Finlands sak är vår", spred sig i Sverige inför Vinterkriget 1939. Sverige och Svenska Flygvapnet ställde materiel och frivillig personal till Finlands förfogande. Totalt ca 270 man och två lottor. Sverige tillhandahöll alla drivmedel, oljor, ammunition samt reservdelar som F 19 behövde. Sverige tärde alltså inte i något avseende på den Finska krigsmaktens resurser och efterlämnade också en stor mängd drivmedel och oljor när F 19 upphörde.

Den lilla svenska flygstyrkan, 5 fpl "B 4 Hawker Hart" från F 4 Östersund och tolv fpl "J 8 Gloster Gladiator" från F 8 Barkaby, bröt ryssarnas tidigare obestridda luftherravälde i norr och räddade bl.a. många tätorter från bombangrepp. I söder kämpade finlands egna flygstridskrafter, förstärkta med 8 flygplan skänkta av Sverige. Dessa var tre st J 6, 3 st S 6 samt två st J 7.

F 19 uppgifter

  • Flygspaning för att fastställa fiendens operationsriktningar och styrkor.
  • Ortsförsvar av Kemi, Torneå, Rovaniemi och Uleåborg.
  • Attack mot fiendens förbindelser och flygbaser.

F 19 korta historia kan indelas i fyra skeden:

  1. Förberedelser i Sverige och Finland från den 8 till den 28 december 1939.
  2. Basutbyggnad och andra förberedelser i Nordfinland mellan den 29 december 1939 och den 11 januari 1940.
  3. Flygoperationer från den 12 januari till den 13 mars 1940
  4. Avveckling i Finland och etappvis återgång till den förstärkta försvarsberedskapen i Sverige. Nio st J 8 och två st B 4 återvände till svensk mark och placerades på våra flottiljer.

Chefen för Flygvapnet har 1993 utsett F 21 att vara F 19 traditionsbevarare.

Här berättas mera om F 19 och Finska vinterkriget. (Wikipedia)

Här finns en kort historik om F 19.

Här finns historiken om Sveriges hjälp till Finland under andra världskriget med att leverera över 200 flygplan till Finland genom Sverige. Till sidan Historik.

Flygmuseet F 21 säljer böckerna "F 19 - en krönika" och "Gloster Gladiator & Hawker Hart in combat with Swedish voluntary Wing F 19, Finland 1940". Till sidan Böcker

 

Har Du funderingar om Svastikan (Finlands nationalbeteckning vid denna tid) på flygplanmodellens sida, läs det Wikipedia skriver om Svastika. Läs här: Länk till Wikipedia

F 19-utställning

Del av F 19-utställningen.

I taket en modell av
J 8 Gloster Gladiator som fanns i tolv exemplar vid F 19.

[Foto Christer Lindgren]

F 19:s baser

Här listas de baser som F 19 använde sig av.

Förbandet hade sin huvudbas vid Veitsiluoto nära Kemi (nr 1).

[Foto Krister Öhman]

Flygare i sin utrustning

En utrustad flygare.

Det gällde att klä sig ordentligt under flyg-overallen för att klara sig bra i kylan.

B 4 Hawker Hart var en öppen flygmaskin, alltså sittbrunnar med en vindruta framåt.

J 8 Gloster Gladiator hade visserligen en inbyggd kabin men värmesystemen var troligen inte så välutvecklade.

[Foto Krister Öhman]

Uppdaterad 2021-01-15 - KÖ