Historik

 

Museibyggnaden utgörs av en barack från baracklägret som har flyttats och anslutits till den gamla underofficersmässen, båda byggnaderna är från 1940-talets början.

Flygmuseet F 21:s samlingar finns utställda i de båda byggnadernas markplan samt i fd. underofficersmässens nedre plan. Total utställningsyta inomhus är cirka 500 kvadratmeter. Utomhus är utställningsytan ca 3 000 kvadratmeter.

Museet invigdes, i sin nuvarande skepnad, med flygdagen Midnight Sun Air Show den 14 juni 2003.

Gör ett besök och upplev ett stycke svensk flyghistoria samt den trivsamma atmosfären som har lovordats av många besökare.

Flygmuseet F 21 ligger intill flygflottiljen, utanför militärt område, vilket ger möjlighet att besöka museet  utan föranmälan på dess öppettider.

Till testsida för felsökning.

Uppdaterad 2016-06-03 - KÖ